Příčinou potíží v životě člověka leckdy nemusí být jen vnější okolnosti, častěji to bývá naše interpretace těchto okolností, naše uvažování o světě a o sobě, které bývá automatické a mnohdy neuvědomované. Abychom mohli v našem životě něco změnit, musíme změnit tato přesvědčení. Cílem mého přístupu je odhalit příčinu potíží a společně usilovat o její odstranění.

Důležitou součástí mého přístupu ke klientům je individualita, respekt k osobnosti klienta a životní situaci, ve které se zrovna nachází. Přístup se pak snažím „ušít na míru“ konkrétnímu klientovi za využití nabytých schopností a dovedností. Věřím, že jednou z nejdůležitějších součástí terapeutického procesu je to, aby člověk porozuměl sám sobě, svým myšlenkách, emocím a svému jednání a dokázal sám sebe přijmout takového, jaký skutečně je – jako jedinečnou individualitu se všemi svými klady a zápory. Jednou z příčin vzniku psychických potíží může být stav, kdy člověk dlouhodobě jedná jinak, než sám cítí, že by chtěl. Základním krokem ke zlepšení kvality života je kongruence (tzn. chování a prožívání, které jsou spolu v souladu).

S jakými potížemi se na mě můžete obrátit?

  • Úzkosti a strachy
  • Změny nálad
  • Závislosti
  • Psychotická onemocnění
  • Problémy v komunikaci
  • Partnerské problémy
  • Krize
  • Sebepřijetí, sebedůvěra, asertivita
  • A další..