Mgr. Jana Buchtová           

Terapeut, sociální patolog a sociální pedagog s praxí v individuální a skupinové terapii. Mimo svou praxi jsem pracovala v terapeutické komunitě pro drogově závislé, v dětském domově, vedla jsem také skupiny pro děti s poruchami autistického spektra. V současné době pracuji také v neziskové organizaci s klienty s psychotickým onemocněním či poruchou osobnosti.

Vzdělání:

 • 2008 – 2010 UHK, magisterské studium, obor Sociální pedagogika
 • 2005 – 2008 UHK, bakalářské studium, obor Sociální patologie a prevence

Psychoterapeutický výcvik:

 • 2011 –2015 Psychoterapeutický výcvik v KBT terapii, mezinárodní institut KBT Odyssea

Lektoři psychoterapeutického výcviku: prof. MUDR. Ján Praško Pavlov, Csc., Mgr. Jana Vyskočilová, MUDr. Petr Možný, prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, PhDr. Miloš Šlepecký, PhDr. Mgr. Petr Štípek a další

Absolvované kurzy:

 • 2004 – 2005 Jednoletý kurz psychologie (Amos, Praha)
 • 2008 – 2009 Komplexní kvalifikaní kurz krizové intervence („D“ Liberec)
 • 2011 Úzkost a úzkostné poruchy v našem životě a v životě našich klientů (TVS Fokus Praha)
 • 2012 Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti (TVS Fokus Praha)
 • 2013 Relaxace – techniky práce s tělem (občanské sdružení „D“ Liberec)
 • 2013 Stres a prevence vyhoření (občanské sdružení „D Liberec)
 • 2013 Komunikace s člověkem s psychózou (TVS Fokus Praha)
 • 2014 Deinstitucionalizace v psychiatrické péči (TVS Fokus Praha),
 • 2014 Motivační rozhovory (TVS Fokus Praha),
 • 2014 Práce s klientem s duální diagnózou (TVS Fokus Praha),
 • 2014 Recovery (TVS Fokus Praha).

 

Účast na konferencích:

 • 2012 AT konference (Český adiktologický institut)
 • 2013 Konference pracovníků terapeutických komunit (Advaita, o.s.)
 • 2013 Rodina a drogy (Sananim, o.s.)
 • 2013 Integrativní přístup v terapii psychóz (Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov)
 • 2014 – 9. česká konference kognitivně-behaviorální terapie (Psychiatrická nemocnice v Kroměříži)

Odborné stáže:

 • 2012 Anabell, o.s.
 • 2012 Denní stacionář psychoterapeutického sanatoria Ondřejov
 • 2013 Terapeutické komunita Wirral (Phoenix Futures –Velká Británie)

Supervize:

PhDr. Jitka Vodňanská, Mgr. Jan Knopp, PhDr. Jiří Broža, PhDr. Jan Šikl PhD.