Kognitivně behaviorální terapie je krátkodobá a strukturovaná. Je zaměřená na řešení konkrétních problému a potíží, které klienta přivádí k terapeutovi, na dosahování specifických, předem definovaných cílů pomocí řady metod. Klient v aktivní spolupráci s terapeutem se jednotlivým terapeutickým metodám v průběhu terapie aktivně učí tak, aby byl po skončení terapie schopen tyto metody používat samostatně.

V současné době se KBT zaměřuje především na zkoumání a ovlivňování  „vnitřních“ psychických procesů, jako jsou interpretace a hodnocení sebe i okolního prostředí, jádrová přesvědčení a předpoklady o tom, jaký jsem a jaký je svět okolo, a na zjišťování, jak se vzájemně ovlivňují emoční prožitky a kognitivní procesy v konkrétních situacích obvykle interpersonálního charakteru. Zásadní důraz klade KBT na vnitřní motivaci klienta, která je nositelem změny