V případě poradenství jde o konzultaci s odborníkem při řešení nesnadné životní situace, která může vyústit i v prohloubení sebepoznání či práci na osobním rozvoji. Poradenství probíhá formou individuálního rozhovoru, zahrnuje poskytování informací o dané problematice, hledání optimálního postupu řešení problému, může zahrnovat nácvik a rozvoj sociálních dovedností, zvládání pracovního stresu, nácvik relaxačních technik apod. dle individuálních potřeb klienta.